Aktualności

Rozpoczął się nabór chętnych do Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich.
Czytaj więcej...


Zasięg terytorialny WKU Zmiana zasiegu terytorialnego WKU.
Czytaj więcej...

Kontakt
WKU Kedzierzyn-Koźle
ul. Łukasiewicza 11
Email: wkukkozle@sow.mil.pl

Telefon: (77) 482-1141
Telefon: (77) 482-3124
CA MON: 624076

Wniosek z zaświadczeniem organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko. Do wniosku żołnierz rezerwy dołącza:

1) życiorys;
2) odpis skrócony aktu urodzenia;
3) odpis lub kopię uwierzytelniona dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
5) uwierzytelniona kopię dowodu osobistego;
6) inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.

Do dokumentów wykonanych techniką ksero należy dołączyć oryginały w celu potwierdzenia ich zgodności.