Aktualności

Rozpoczął się nabór chętnych do Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich.
Czytaj więcej...


Zasięg terytorialny WKU Zmiana zasiegu terytorialnego WKU.
Czytaj więcej...

Kontakt
WKU Kedzierzyn-Koźle
ul. Łukasiewicza 11
Email: wkukkozle@sow.mil.pl

Telefon: (77) 482-1141
Telefon: (77) 482-3124
CA MON: 624076

Rozpoczyna się szkolenie ochotników w wytypowanych ośrodkach i centrach szkolenia w ramach
SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba ta przeznaczona jest dla osób, które nie odbywały zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego studentów.

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 • Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
 • Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

  Aby zostać powołanym do służby przygotowawczej należy:
 • złożyć wniosek w tej sprawie do Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z załączonymi dokumentami.

  Wniosek wraz z wykazem dokumentów do pobrania tutaj.