Aktualności

Rozpoczął się nabór chętnych do Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich.
Czytaj więcej...


Zasięg terytorialny WKU Zmiana zasiegu terytorialnego WKU.
Czytaj więcej...

Kontakt
WKU Kedzierzyn-Koźle
ul. Łukasiewicza 11
Email: wkukkozle@sow.mil.pl

Telefon: (77) 482-1141
Telefon: (77) 482-3124
CA MON: 624076

O przyjęcie:
- na studia zawodowe w WSO;
- do studium oficerskiego;
- do szkoły podoficerskiej;
mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki:
- posiadające obywatelstwo polskie;
- nie są karani sądownie;
- posiadające odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej;
- posiadają ukończone co najmniej 18 lat życia w dniu powołania do służby;
- posiadają świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne.

Kandydaci (kandydatki)składają każdego roku (w 2011 roku do 31 marca) bezpośrednio do Komendanta Szkoły Wojskowej wniosek o przyjęcie na studia lub naukę i nw. dokumenty:
- świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne (zaświadczenie o pobieraniu nauki w klasie maturalnej wydane przez szkołę lub dyplom ukończenia studiów w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego;
- życiorys (CV);
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
- dwa zdjęcia legitymacyjne;
- inne dokumenty (poświadczenia) np.: prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa (certyfikaty)znajomości innych języków itp..

Egzaminy wstępne obejmują:
- egzamin z języka obcego (stopień podstawowy lub zaawansowany wg. potrzeb);
- test ze sprawności fizycznej (WF);
- rozmowę kwalifikacyjną.

W roku 2011/2012 rekrutację prowadzą (Decyzja Nr 431/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych w 2011 roku) prowadzą następujące szkoły wojskowe:

1. Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. (022) 683 79 38 lub 683 79 39
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

2. Akademia Marynarki Wojennej
81-103 Gdynia
ul. Jana Śniadowicza 69
tel. (058) 626 27 35
www.amw.gdynia.pl
e-mail: rekrutacja@amw.gdynia.pl

3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
51-150 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. (071) 765 81 51 lub 765 81 62
www.wso.wroc.pl
e-mail: rekrutacja@wsowl.pl

4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 12
Tel. (081) 883 77 33 lub 883 71 00
www.wsosp.deblin.pl
e-mail: rekrutacja@wsosp.pl

Dokładne informacje nt. rekrutacji do poszczególnych szkół dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.
Szczegółowe informacje znajdziesz na następujących stronach internetowych.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

http://www.wp.mil.pl
http://www.wojsko-polskie.pl